Specijalna bolnica akreditacija 1

Agencija  za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije  obrazovala je tim za  spoljašnje ocenjivanje  kvaliteta rada Specijalne bolnice za rehabilitaciju Bukovička banja Aranđelovac, koji će posetiti  našu ustanovu  u periodu od 11.   do 14. oktobra  2020. godine.

Direktor Specijalne bolnice Bukovička banja, dr Slobodan Prodanović izrazio je očekivanje da će ustanova ispuniti sve standarde i tako dobiti akreditaciju na sedam godina, što je i najduži mogući zakonski rok na koji zdravstvena ustanova u Srbiji može biti akreditovana.

Akreditacija predstavlja instrument kojim se ostvaruje poverenje u kompetentnost na osnovu zahteva međunarodnih standarda.