Mišarska 1

34300 Aranđelovac

Kineziterapija

kineziterapija

(grčka reči kinein – kretati se, kinezis – pokret) – terapija pokretom. U cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja određenih delova tela i organizma u celini, primena pokreta kao najvažnijeg stimulansa za proces rehabilitacije je izuzetno značajna. Ona se bavi primenom sistematizovanih pokreta pojedinih delova tela ili celog tela u vidu vežbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamene funkcija lokomotornog aparata, kao i organa i sistema koji su u funkcionalnoj vezi sa lokomocijom.

rehablitacija dece
rehablitacija dece

Cilj kineziterapije je maksimalno iskorišćavanje svih potencijala tretiranog pacijenta, sa akcentom na optimalni mogući oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata. Kineziterapija obuhvata aktivne i pasivne vežbe. Ona se primenjuje u gotovo svim medicinskim specijalnostima kod brojnih patoloških stanja, ali i preventivno. Apsolutnih kontraindikacija praktično nema, a relativne su malobrojne.

radna terapija

U Specijalnoj bolnici “Bukovička banja” radna ili okupaciona terapija je sastavni deo lečenja i rehabilitacije pacijenata. Primenjuje se u cilju vraćanja psihičkih funkcija, koje su kod mnogih bolesti prilično oštećene a to su : pamćenje, upamćivanje, zapažanje, logičko rasuđivanje itd., kao i mišićnih funkcija: snage, brzine, spretnosti i izdržljivosti.
 
Radna terapija se koristi u cilju angažovanja kreativnih potencijala pacijenata (izrada tapiserija i ostalih ručnih radova), jer pacijent tada zaboravlja na svoje oštećenje, pa tako lakše prebrodi najtežu fazu svoje bolesti.
Predprofesionalna radna terapija ima za cilj da pacijenta pripremi za povratak na stari posao ili neki lakši posao.
Koristi se i kod dece koja imaju poremećaje u razvoju kako bi uspostavili bolju koordinaciju pokreta
i popravili kvalitet života .
Bukovička banja radna terapija

Pokret po svom delovanju zamenjuje svako terapeutsko sredstvo, dok ostala medikamentozna sredstva ne mogu zameniti pokret