Mišarska 1

34300 Aranđelovac

doctor 563428 640

Od 1. septembra ambulantni tretmani u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Bukovička banja sprovode se bez liste čekanja.

Naime, svi pacijenti u Specijalnoj bolnici mogu odmah, po pregledu doktora i propisanoj terapiji, započeti ambulantni tretman.