Javna nabavka sanitetski I medicinski material I test trake za određivanje šećera u krvi-po partijama- JNMV 1.1.6

Konkursna dokumentacija  Poziv za podnošenje ponude  Odluka o dodeli ugovora  Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za partije 1,8,13 i 20  Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za partije 11 i 18  Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za partije 4,5,6 i 7  Obaveštenje o zakljucenom ugovoru ADOC  Obaveštenje o zakljucenom ugovoru NEOMEDICA  Obaveštenje o zakljucenom ugovoru SUOERLAB  Obaveštenje o zakljucenom…

Detaljnije