Rehabilitacija

je osnovna delatnost naše Ustanove. Predstavlja proces osposobljavanja osobe do njenih maksimalnih ili optimalnih fizičkih, fizioloških i psihisocijalnih mogućnosti. Osnovni ciljevi kojima se rukovodimo u sprovođenju rehabilitacije su: prevencija invalidnosti-nesposobnosti, rehabilitacija hendikepiranih u cilju kompenzacije i prilagođavanja na postojeće zdravstveno stanje. Poboljšanje kvaliteta života i obuka aktivnostima dnevnog života, su naš prioritet. U sprovođenju programa…

Dijabetes kod dece

    Naročiti značaj u radu ovog odeljenja ima edukacija dece i roditelja. Svrha edukacije jeste upoznavanje sa prirodom šećerne bolesti, praktičnom obukom roditelja i dece sa određivanjem doze i načinom primene insulina. Poseban naglasak je na neophodnosti vođenja dnevnika samokontrole, upisivanjem izmena u kliničkom stanju, nalaza u krvi i urinu i datih doza insulina.…

Sportska ambulanta

Obavljamo sportsko-medicinske predtakmičarske preglede i testiranja sportista, kao i dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju sportskih povreda. Poseduje svu neophodnu laboratorijsku, dijagnostičku opremu, kadrove i zadovoljavamo sve uslove na osnovu novog PRAVILNIKA O PREGLEDIMA SPORTISTA, koji je donet na osnovu Zakona o sportu i Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ovim pravilnikom je precizirano da u sportskom takmičenju može…