Elektroterapija  predstavlja primenu različitih oblika električne struje u cilju lečenja. Propuštanjem struje kroz određene delove tela postiže se blagotvoran efekat na metabolizam mekih tkiva (mišića, tetiva, ligamenata, nerava) i koštanog sistema. To rezultira smanjenjem bola, poboljšanjem mišićne snage i oporavljanjem tkiva.
Elektroterapijom postižemo toplotni efekat koji utiče na proširenje krvnih sudova, smanjujemo bol, delujemo na povećanje mišićne mase i stimulišemo oštećene nerve. Dijadinamskim strujama možemo postići značajno smanjene otoka. Zbog svih ovih efekata elektroterapija predstavlja nezaobilazan i važan deo u rehabilitaciji pacijenata.
U Specijalnoj bolnici se primenjuje više različitih oblika elektroterapijskih procedura:

TENS – transkutana električna nervna stimulacija
Galvanizacija – lečenje jednosmernom strujom
Interferentne struje – struje srednje frekvencije
Dijadinamicke struje – struje niske frekvencije sa 4 glavna oblika
Jonoforeza lekova – unošenje leka u telo uz pomoć električne struje
Elektrostimulacija – služi za postizanje kontrakcije mišića i stimulaciju nervnih vlakana

Specijalna bolnica “Bukovička banja” opremljena je najmodernijim uređajima za sprovođenje elektroterapijskih procedura.

 

 

 

 Magnetoterapija 
 
Magnetoterapija predstavlja primenu energije elektromagnetnog polja u terapiji.
Za primenu magnetoterapije koristimo aparaturne izvore impulsnih magnetnih talasa. Pod uticajem magnetnog polja poboljšava se cirkulacija krvi u organizmu, eliminišu se štetne materije iz ćelija i povećava se snabdjevanje ćelija kiseonikom.Prednosti magnetoterapije su: bezkontaktna metoda, ne zahteva skidanje odeće; mali broj kontraindikacija; pojačava delovanje velikog broja fizikalnih agenasa; može se primeniti odmah po nastanku povrede, prisustvo metala nije kontraindikacija.