Mišarska 1

34300 Aranđelovac

Hidroterapija

Bukovička banja hidroterapija

U Bukovičkoj banji, hidroterapija je jedna od najvažnijih terapijskih tretmana, koja podrazumeva primenu mineralne vode u terapijske svrhe. Vode Bukovičke banje su lekovitog dejstva, potvrđeno je brojnim istraživanjima. Kupanjem u mineralnoj vodi se leči: zapaljenski, vanzglobni i degenerativni reumatizam.

Hidroterapija  se primenjuje kod svih naših pacijenata, ukoliko nemaju neku od kontraindikacija za kupanje u mineralnoj vodi. Hidroterapija blagotvorno deluje na telo mehaničkim, hemijskim i termičkim efektom. Temperatura mineralne vode koja se koristi za kupanje je od 32 – 34 stepena celzijusa.

Mehaničko delovanje hidroterapije zasniva se na hidrostatičkom pritisku i potisku. Hidrostatički pritisak deluje na telo tako što podstiče limfnu i vensku cirkulaciju. Hidrostatički potisak omogućava lakše pokrete u vodi usled prividnog smanjenja težine tela za količinu istisnute tečnosti. Hemijsko delovanje hidroterapije sastoji se u resorpciji mineralnih materija , koje iz vode prodiru u tkivo i na organizam imaju farmako-terapijski efekat. Termički efekat hidroterapije zasniva se na toplotnoj provodljivosti i dobrom toplotnom kapacitetu vode.

Bukovička banja

Hidroterapija se može primeniti u sledećim slučajevima:

Hidroterapija se sprovodi u lokalnim kupkama, kadama sa podvodnom masažom, četvoroćelijskim kadama sa galvanskom strujom i u terapijskom bazenu u koji su instalirane terapijske podvodne masaže, ushodne kupke i biserna kupka – đakuzi. U bazenu su organizovane i grupne hidrokineziterapijske vežbe pod kontrolom fizioterapeuta.

Bukovička banja BAZEN