Mišarska 1

34300 Aranđelovac

KONKURS

za izradu Idejnog rešenja za izgradnju
DEPADANSA
Specijalne bolnice za rehabilitaciju Bukovička banja Aranđelovac

Izbor kvalitetnog idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja izgleda
Depadansa Specijalne bolnice na prostoru sadašnje kotlarnice i neposredne okoline

strucni ziri

Stručni žiri objavio je rezultate

Konkursa za izradu idejnog rešenja za izgled
Depandansa Specijalne bolnice za rehabilitaciju Bukovička banja Aranđelovac

Žiri je, i pored toga što su prispela samo dva rada od pozvana tri učesnika, zadovoljan prispelim rešenjima, koja su u svemu odgovorila zadatim uslovima iz programa konkursa.

Prva nagrada na konkursu

Idejno rešenje izgleda Depandansa Specijalne bolnice planiranog na prostoru sadašnje kotlarnice

Druga nagrada na konkursu

Idejno rešenje izgleda Depandansa Specijalne bolnice planiranog na prostoru sadašnje kotlarnice