Mišarska 1

34300 Aranđelovac

Termoterapija

Termoterapija

Termoterapija  tj. toplotna terapija je primena toplote u lečenju i osposobljavanju bolesnih i povređenih i zasniva se na svojstvu organizma da prima toplotu iz sredine, ukoliko je zagrejanost te sredine veća ili da je preda okolini ako je temperatura tela viša od temperature okoline (krioterapija).

Termoterapija se sprovodi primenom parafina i infracrvene lampe, krioterapija primenom leda i terapijom glinom.

Bukovička banja termoterapija
parafin SB

Parafinoterapija

Ovim terapijama se poboljšava cirkulacija, stimuliše pokretljivost zglobova i mišića i ublažavaju bolovi. Parafinoterapija je jednostavna i komforna metoda kojom se postiču dobri rezultati u terapiji. Koristi se u tecnom stanju sa tackom topljenja oko 50C. Nakon skidanja parafina koža je crvena, vlažna, topla i elastična.
Primena parafina može biti samostalna ili uvod u neku od procedura fizikalne terapije.
Indikacije: degenerativni (zglobni i vanzglobni) reumatizam, zapaljenski reumatizam u fazi remisije, stanja posle povreda, lakši poremećaji cirkulacije, spazmi glatke i poprečnoprugaste muskulature i oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema.

Glina

Glina sa našeg podneblja pomešana sa mineralnom vodom u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Bukovička banja” Aranđelovac koristi se u balneo terapijske svrhe od 1997. godine.

Terapijski efekat Bukovičke gline se zasniva na hemijskim interakcijama najvažnijih sastojaka gline (aluminijum, silicijum) i mineralne vode iz Bukovičke banje. Najvažnije lekovite karakteristike gline zasnovane su na njenoj strukturi i snazi adsorpcije i apsorcije (privlači i upija štetna jedinjenja), energetskoj moći i prirodnom uticaju na organizam. Aplikuje se hladna ili topla u zavisnosti od indikacija, tako što se nanosi na komprese u sloju debljine 1 cm. na deo tela koji se tretira.

Bukovička banja
Bukovička banja glina

Indikacije za primenu gline su: