Šta lečimo?

lekovite vode

Bukovička mineralna voda svrstana je u red najpoznatijih evropskih i svetskih alkalno-ugljeno kiselih voda, blagotvornog okrepljujućeg i osvežavajućeg dejstva na čovekov organizam, širokog dijapazona lekovitosti, a poseduje i preventivno, profilaktičko svojstvo ako se redovno koristi po preporukama lekara.

Mineralna voda Bukovičke banje ima lekovita svojstva pijenjem kod:

Kupanjem u mineralnoj vodi se leči zapaljenski, ekstraartikularni i degenerativni reumatizam.

To su glavne indikacije, koje su klinički potvrđene. Uz upotrebu postupaka i mera fizikalne medicine, higijensko dijetalnog režima, klimatske faktore, indikaciono područje ima širi spektar:

Bukovička banja bazen

• reumatska oboljenja
– zapaljenski reumatizam (reumatoidni artritis, psorijazni artritis, Behterevljeva bolest…)
– degenerativni reumatizam (artroze, spondiloze, diskus hernija…)
– vanzglobni reumatizam (fibrozitisi, miozitisi, panikulitisi, tendinitisi…)
– osteoporoza
• poremećaji i oboljenja periferne cirkulacije (Sy Raynaud, Mb. Burger…)
• neurološka oboljenja
– oštećenja centralnog nervnog sistema (posledice CVI: hemiplegija, hemipareza, multipla skleroza, Parkinsonova
bolest…)
– oštećenja perifernog nervnog sistema (mono- i polineuropatije)
• povrede i oboljenja koštanog, zglobnog i mišićnog sistema (gornji ekstremiteti, kičmeni stub, karlica i kukovi, donji
ekstremiteti)
• bolesti disajnih organa (hronični bronhitis, bronhijalna astma, hronična opstruktivna bolest pluća…)
• šećerna bolest i komplikacije (angiopatija, polineuropatija…)

Balneološke indikacije za lečenje:

• bolesti organa za varenje (ulkusna bolest bez komplikacija, hronični gastritis i duodenitisi, Kronova bolest, hronični
nekalkulozni holecistitisi i holangitisi …)
• bolesti metabolizma (šećerna bolest, bolesti štitaste žlezde…)
• bolesti mokraćnog sistema (pesak u mokraćnim putevima…)

• endokrinološka oboljenja (šećerna bolest, bolesti štitaste žlezde…)
• gojaznost
• porođajne povrede (perifernog nervnog sistema, mišića, kostiju)
• kongenitalne anomalije (vrata, trupa i udova)
• kašnjenja u psihomotornom razvoju
• luksacija i displazija kukova
• stečeni deformiteti kičmenog stuba, ekstremiteta i bolesti rasta
• bolesti disajnih organa (astma, hronični bronhitis, bronhiektazije, cistična fibroza…)
• povrede i oboljenja koštanog, mišićnog i zglobnog sistema
• neuromišićna oboljenja
• stanje posle akutnog oštećenja perifernog i centralnog nervnog sistema
• cerebralna paraliza
• reumatska oboljenja (juvenilni reumatoidni artritis…)
• oboljenja sistema organa za varenje (ulkusna bolest, hronične zapaljenske bolesti creva, hronični nekalkulozni
holecistitis i holangitis…)