Mišarska 1

34300 Aranđelovac

Sportska ambulanta

Obavljamo sportsko-medicinske predtakmičarske preglede i testiranja sportista, kao i dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju sportskih povreda. Poseduje svu neophodnu laboratorijsku, dijagnostičku opremu, kadrove i zadovoljavamo sve uslove na osnovu novog PRAVILNIKA O PREGLEDIMA SPORTISTA, koji je donet na osnovu Zakona o sportu i Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Ovim pravilnikom je precizirano da u sportskom takmičenju može učestvovati sportista kome je u periodu od šest meseci pre održavanja sportskog takmičenja, utvrđena opšta zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti, kao i da opštu zdravstvenu sposobnost sportista takmičara, utvrđuje nadležna zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja delatnost sportske medicine i koja ima specijalistu medicine sporta.

Svaki sportista takmičar prilikom utvrđivanja zdravstvene sposobnosti u ambulanti Medicine sporta mora da ima:

Ispunjen obrazac 2 mora se predati najkasnije dva dana pre zakazanog termina za pregled (za lica do 16 godina taj upitnik potpisuje roditelj ili staratelj).
 
Pregledi se zakazuju na telefone 034/725-251 i 034/726-610 – lokal 123.
 
Ambulanta medicine sporta Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Bukovička banja” namenjena je svima Vama koji se bavite sportom profesionalno ili rekreativno, želite utvrditi ili unaprediti nivo opšte fizičke kondicije, smanjiti rizik od učestalih oboljenja kardiovaskularnog sistema, smanjiti prekomernu telesnu težinu ili poboljšati svoje sportske performanse.
pregledi