Mišarska 1

34300 Aranđelovac

Specijalna bolnica

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac

je zdravstvena ustanova koja se bavi rehabilitacijom i lečenjem, primenjujući najsavremenije terapeutske metode, kombinovane sa dejstvom prirodnih lekovitih mineralnih voda, gline i klime.

U obavljanju zdravstvene delatnosti Specijalna bolnica pruža preventivne, dijagnostičke i terapijske usluge iz:

Bukovička banja specijalna bolnica

Zdravstvene usluge pružamo privatnim licima i osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (na uput) kao ambulantne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, usluge stacionarne produžene rehabilitacije iz oblasti: reumatskih oboljenja, bolesti disajnih puteva i povreda i oboljenja koštanog sistema, predviđene Pravilnikom RFZO, kompletnu stacionarnu rehabilitaciju dece i usluge bolničkog lečenja za decu obolelu od šećerne bolesti.

Radno vreme Ambulantno – polikliničke službe

radnim danima od 07 – 20 časova a subotom od 07-14,30.

U okviru Specijalne bolnice funkcionišu Odeljenje za rehabilitaciju odraslih koje raspolaže sa 70 ležaja i Dečije odeljenje koje ima 40 ležaja, koji rade preko cele godine.


O uslovima i načinima rezervacije boravka možete da se informišete ovde

bukovička banja

Odeljenje za lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece i omladine je jedino odeljenje u Republici Srbiji i šire, koje se bavi lečenjem, rehabilitacijom i edukacijom dece obolele od šećerne bolesti.

Ambulanta medicine sporta obavlja sportsko-medicinske predtakmičarske preglede i testiranja sportista, kao i dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju sportskih povreda. Pregledi se zakazuju.

Svoju delatnost ova bolnica obavlja u saradnji sa referentnim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama.

Specijalna bolnica Bukovička banja je naučno nastavna baza Medicinskog fakulteta u Kragujevcu i Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji.

Posebnu pažnju posvećujemo stručnom i naučnom usavršavanju i prezentaciji našeg rada.

Naši stručnjaci sa svojim izlaganjima učestvuju na stručnim skupovima, a tradicionalno smo organizatori i domaćini skupova o dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji šećerne bolesti kod dece.

Dugogodišnja tradicija i kvalitet pruženih usluga svrstali su nas u sam vrh srpske (domaće) fizikalne medicine i rehabilitacije. Naš tim specijalista će Vas pregledati i dati svoje stručno mišljenje o terapijama koje će obnoviti Vaše telo. Medicinski program bazirani su na primeni prirodnih lekovitih sredstava zajedno sa savremenim postupcima fizikalne medicine i rehabilitacije. Uz programe za rehabilitaciju provode se i program preventivnog i rekreacijskog karaktera kao i sistematski pregledi.

O banji

Zahvaljujući svojoj dugoj i bogatoj istoriji i tome što je bila omiljena destinacija kneza Miloša i dinastije Obrenović, Bukovička banja je uključena u program “Kraljevskih banja Srbije”.
Nekada je bila mondenski centar građen po uzoru na banje Zapadne Evrope, danas je značajan centar za rehabilitaciju .

Bukovička banja je balneoklimatko lečilište, u kome direktan i indirektan uticaj vegetacije, vode i vazduha stvara jedinstven ambijent povoljan za odmor, boravak i relaksaciju i pruža izvaredne uslove za sve oblike rekreacije i pripreme sportista.

Pre svega, banja je jedinstvena jer se nalazi u jednom od najstarijih i najlepših sačuvanih gradskih i banjskih parkova Srbije.

Bukovička banja
paviljon knjaz miloš

Uredbom Vlade Republike Srbije park je proglašen za Spomenik prirode a objekti Staro zdanje i Paviljon Knjaza Miloša (Biveta) svrstani u značajno kulturno nasleđe i predloženi za status od izuzetnog značaja.

Park Bukovičke Banje je jedinstven muzej najveće savremene zbirke skulptura na otvorenom, u jednom materijalu – belom venčačkom mermeru, i može se porediti sa nekoliko čuvenih svetskih parkova skulptura – Oterlou u Holandiji ili Hjuston i Forvert u Teksasu.

Pored četiri izvora hladne mineralne vode temperature 13-14°C, postoji i hipotermalni izvor sa temperaturom vode od 25°C.
Izvorske mineralne vode se razlikuju po temperaturi, količini ugljene kiseline i koncentraciji mineralnih sastojaka. 
Mineralna voda je natrijum karbonatna i kalcijum hidrokarbonatna, gvoždjevita i ugljeno-kisela.

Pronalaskom hipotermalnog Izvora 1935. godine proširen je broj bolesti koje se leče u Arandelovačkoj Banji. 

Institucija u kojoj se leče pacijenti u Bukovičkoj banji je Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac. 

Pogodna je za lečenje odraslih i dece, a jedino odeljenje za produženo lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece obolele od oblika šećerne bolesti u Srbiji se nalazi u ovoj ustanovi. 

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju, osim mineralne vode koristi i glinu.

Bukovička banja bolnica

Istorija

Blagotvorne vode Bukovičke banje otkrivene su u ataru sela Bukovik, po kojem je sama banja i dobila ime.

U početku su za njenu lekovitost znali meštani, čobani i slučajni prolaznici, ali kako se brzo pročula zbog lekovitosti, banja je postala najcenjenije i najposećenije banjsko lečilište i centar modenskog života Srbije 19. veka. Prvi pisani tragovi o korišćenju mineralne vode datiraju iz vremena pre 1811. godine. Pouzdano se zna da je jedan od pacijenata koji je dolazio da okrepi svoje zdravlje na izvoru vode bio je prosvetitelj i pisac, Dositej Obradović. Prvi izvor je otkriven slučajno, pri poseti kneza Miloša Obrenovića selu Vrbici, gde se održavala svetkovina (slavio se Sv. Arhanđel po kojem danas grad i nosi ime).

mineralna voda

U pratnji kneza Miloša tada je bio i jedan ugledni lekar koga su meštani odveli do obližnje šume, i pokazali mu izvor „gvozdene vode“ o čijim su mu moćima neprestano pričali. Kada je lekar potvrdio ono što su lokalni seljaci već odavno znali, knez je šumu sa čudotvornim izvorom otkupio za dva srebrna pištolja i postavio temelje današnjem lečilištu. Postala je tradicija da se voda sa izvora toči u burad i butele kao stona voda i doprema zapregama na razna mesta a na zahtev kneza Miloša Obrenovića voda je donošena i na dvor.

Kao godina nastanka Bukovičke Banje uzima se 1836., kada je uređen prostor, izgrađeni objekti, a voda dobija i prvo stručno priznanje za lekovitost.

Načelnik saniteta Knjaževine Srbije dr Lindermajer prvi je izvršio detaljnu analizu vode ispod Bukulje i dao joj pozitivne ocene u svojoj knjizi „Opisi mineralnih voda“. Iste godine kada je izvršio kvalitetnu analizu vode, Lindermajer je doveo iz Šapca i prvu grupu pacijenata na lečenje u Bukovičku banju, a onda počinju da pristižu i pacijenti iz Uba, Valjeva, Kragujevca, Beograda ali i iz Pešte i Budima. Prvo kupatilo sagrađeno od drveta zvalo se Talpara (daščara). Ono je bilo je bez krova, sa bazenom u zemlji koji je bio obložen talpama po kojim je i dobio ime. Ovo je bio bazen hladne vode.

Kupatilo sa toplom vodom „Đulara“ izgrađeno je tek 1887. Imalo je 20 drvenih kada, a voda se grejala toplim čeličnim đuladima koji su se ubacivali u vodu. Prvo parno kupatilo, zgrada od tvrdog materijala, je izgrađeno 1870. godine, a imalo je 18 kada, a posle prvog renoviranja 24 kade.U mineralnoj vodi se kupalo, ali se više pila. 

U prvoj deceniji XX veka, 1907. godine, sagrađen je atraktivan trodelni paviljon Knjaz Miloš, iznad istoimenog izvora.

U centralnom delu paviljona postojao je izvor, u severnom krilu su se ručno punile boce mineralnom vodom, dok je južno krilo predstavljalo poslastičarnicu.