Prestižni sertifikat o akreditaciji na maksimalnih sedam godina

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bukovička banja Aranđelovac dobila je veliko priznanje, sertifikat o akreditaciji zdravstvenih ustanova, na maksimalnih sedam godina.

Specijalna bolnica u potpunosti je ispunila sve standarde na najvišem nivou  za obavljanje zdravstvene delatnosti i jedina je Specijalna bolnica u centralnoj Srbiji koja je zavredela najveće priznanje koje može da dobije jedna zdravstvena ustanova, istakao  je predstavnik Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Vlado Darkovski.

akreditacija zdravstvenih ustanova

Akreditacija – ostvaren prvi od strateških planova Ustanove

Akreditacija na maksimalnih 7 godina izuzetno je značajna i za mene kao rukovodioca ove ustanove, kao i za ceo tim zaposlenih i svih koji su učestvovali u ovom procesu od februara 2019. godine, rekao je Dr Slobodan Prodanović, direktor Specijalne bolnice i dodao da je svestan značaja ovog priznanja za način i rad koji je do sada uložen za dobrobit svih pacijenata. Ovo nas obavezuje da i u narednom periodu radimo još bolje poštujući ove standarde koje smo procesom akreditacije uspeli da ostvarimo, naglasio je direktor Prodanović koji se zahvalio svim saradnicima koji su uložili veliki napor u ovaj za ustanovu značajan proces akreditacije.

 Mi smo ispunili ono što nam je, pre svega, bio strateški cilj – akreditacija zdravstvene ustanove. Nastavljamo da usavršavamo i unapređujemo ovaj nivo u narednim godinama, rekao je dr Prodanović prilikom svečanog uručenja sertifikata za akreditaciju zdravstvene ustanove.

 

specijalna bolnica bukovička banja

Dr Dejan Pavlović, kooridnator procesa akreditacije istakao je da su dobijanjem ovog sertifikata na maksimalan vremenski period na koji se akreditacije izdaju u Srbiji ispunjeni zacrtani ciljevi – unapređenje zdravstvene zaštite i bezbednost pacijenata.  Ono sto je možda najbitnije, dodao je dr Pavlović, je  da izradimo nedostajuće procedure za rad a da postojeće standarde i kriterijume unapredimo i podignemo na viši nivo.

specijalna bolnica bukovička banja
sertifikat o akreditaciji zdravstvenih ustanova
specijalna bolnica bukovička banja
specijalna bolnica bukovička banja

Dobijanjem akreditacionog statusa na sedam godina ispunjen je jedan od strateških planova Specijalne bolnice za rehabilitaciju Bukovička banja za period od 2019. do 2023. godine. Ministarstvo zdravlja podržalo je projekat za izgradnju depadansa i proširenje kapaciteta Specijalne bolnice, koji će uz rekonstrukciju hidroterapijskog bloka biti sledeći ciljevi, poručuju iz Specijalne bolnice Bukovička banja.

 

specijalna bolnica bukovička banja