Terapije

Hidroterapija

se primenjuje kod svih naših pacijenata, ukoliko nemaju neku od kontraindikacija za kupanje u mineralnoj vodi. Hidroterapija blagotvorno deluje na telo mehaničkim, hemijskim i termičkim efektom. Temperatura mineralne vode koja se koristi za kupanje je od 32 - 34 stepena celzijusa. Mehaničko delovanje hidroterapije zasniva se na hidrostatičkom pritisku i potisku. Hidrostatički pritisak deluje na…

Elektroterapija

  Magnetoterapija predstavlja primenu energije elektromagnetnog polja u terapiji. Za primenu magnetoterapije koristimo aparaturne izvore impulsnih magnetnih talasa. Pod uticajem magnetnog polja poboljšava se cirkulacija krvi u organizmu, eliminišu se štetne materije iz ćelija i povećava se snabdjevanje ćelija kiseonikom.Prednosti magnetoterapije su: bezkontaktna metoda, ne zahteva skidanje odeće; mali broj kontraindikacija; pojačava delovanje velikog broja…

Kineziterapija

(grčka reči kinein – kretati se, kinezis – pokret) – terapija pokretom. U cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja određenih delova tela i organizma u celini, primena pokreta kao najvažnijeg stimulansa za proces rehabilitacije je izuzetno značajna. Ona se bavi primenom sistematizovanih pokreta pojedinih delova tela ili celog tela u vidu vežbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i…

Termoterapija

tj. toplotna terapija je primena toplote u lečenju i osposobljavanju bolesnih i povređenih i zasniva se na svojstvu organizma da prima toplotu iz sredine, ukoliko je zagrejanost te sredine veća ili da je preda okolini ako je temperatura tela viša od temperature okoline (krioterapija). Termoterapija se sprovodi primenom parafina i infracrvene lampe, krioterapija primenom leda…

Mehanoterapija

Biološko dejstvo ultrazvuka je zasnovano i na toplotnom i hemijskom efektu. Toplotno dejstvo se manifestuje umerenim povišenjem temperature dela tela koji se tretira, a hemijsko pojačanom oksigenacijom i ubrzanju metabolizma tkiva. Ultrazvukom se postiže dubinska masaža mišića i njihova relaksacija. Vakusak terapija se primenjuje kod poremećaja periferne cirkulacije i kod postojanja velikih otoka na ekstremitetima. Aparat…

Limfna drenaža

Sekundarni limfedem ruke nakon lečenja malignog tumora dojke (SLER) SLER se definiše se kao abnormalna akumulacija intersticijumske tečnosti koja nastaje zbog mehaničke insuficijencije limfnog sistema ruke, najčešće kao posledica operacije malignog tumora dojke, zračne terapije (aksile, hemitoraksa,supraklavikularne i/ili infraklavikularne regije), infekcije ili traume. Prevalencija SLER nakon operativnog lečenja karcinoma dojke varira od 0{cabf0aed6b2b8e04bc45b5a81547c24c72975da3091c4d583ec6d017ed8e8beb} nakon bioposije…