Mišarska 1

34300 Aranđelovac

Odrasli

Odluku o upućivanju na stacionarnu rehabilitaciju uvek donosi filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) – „SOCIJALNO”, u Vašem mestu .

Predlog za slanje na produženu rehabilitaciju može dati Vaš izabrani lekar ili ordinirajući lekar u bolnici u kojoj ste na lečenju.

Ukoliko ste već na rehabilitaciji i ona daje dobre početne rezultate, a period na koji ste upućeni nije dovoljan za pun efekat lečenja, Specijalna bolnica Bukovička banja može od Vaše matične filijale RFZO zatražiti produžetak stacionarne rehabilitacije.

Za koja indikaciona područja se obezbeđuje produžena rehablitacija?

Produžena rehabilitacija u Specijalnoj bolnici Bukovička banja obezbeđuje se obolelom ili povređenom osiguranom licu u slučaju postojanja bolesti, povreda i stanja utvrđenih ovim pravilnikom, za sledeća indikaciona područja:

  • Reumatska oboljenja,
  • Oboljenja respiratornog sistema,
  • Povrede i oboljenja lokomotornog sistema

Potrebna dokumentacija

  • Otpusna lista uz odgovarajuće laboratorijske analize i RTG snimak ili mišljenje dva lekara (ortoped ili reumatolog i fizijatar).

Dužina trajanja rehabilitacije: 21 ili 28 dana

2.Bolesti respiratornog sistema

  • Otpusna lista ili mišljenje dva lekara (internista ili pedijatar i fizijatar).

Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

 

3.Povrede i oboljenja lokomotornog sistema

  • Otpusna lista ili mišljenje lekara (ortoped ili fizijatar). Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan.

Moguće produženje rehabilitacije do 30 dana.

Dolazak na rehablitaciju

Kada dobijete obaveštenje da Vam je uput odobren, pozovite kontakt telefone Specijalne bolnice Bukovička banja, radi dogovora o tačnom datumu početka rehabilitacije. Osoblje Specijalne bolnice Bukovička banja će Vam omogućiti najbrži mogući prijem u našu ustanovu.

Redosled prijema se određuje prema datumu prijema overenog uputa a prednost pri prijemu imaju pacijenti koji dolaze direktno iz bolnica.

Vaša je obaveza da se pojavite u Specijalnoj bolnici u zakazanom terminu. Ako imate opravdan razlog da ne dođete baš tada, morate o tome da obavestite i ustanovu i svoju filijalu. Ako to ne uradite, nećete moći da započnete rehabilitaciju.