Odluku o upućivanju na stacionarnu rehabilitaciju uvek donosi filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) – „SOCIJALNO”, u Vašem mestu .

 • Predlog za slanje na produženu rehabilitaciju može dati Vaš izabrani lekar ili ordinirajući lekar u bolnici u kojoj ste na lečenju.
 • Ukoliko ste već na rehabilitaciji i ona daje dobre početne rezultate, a period na koji ste upućeni nije dovoljan za pun efekat lečenja, Specijalna bolnica Bukovička banja može od Vaše matične filijale RFZO zatražiti produžetak stacionarne rehabilitacije.

Produžena rehabilitacija u Specijalnoj bolnici Bukovička banja obezbeđuje se obolelom ili povređenom osiguranom licu u slučaju postojanja bolesti, povreda i stanja utvrđenih ovim pravilnikom, za sledeća indikaciona područja:

 1. Reumatska oboljenja,
 2. Oboljenja respiratornog sistema,
 3. Povrede i oboljenja lokomotornog sistema.

Potrebna dokumentacija

 1. Reumatska oboljenja
 • Otpusna lista uz odgovarajuće laboratorijske analize i RTG snimak ili mišljenje dva lekara (ortoped ili reumatolog i fizijatar).

Dužina trajanja rehabilitacije: 21 ili 28 dana

2.Bolesti respiratornog sistema

 • Otpusna lista ili mišljenje dva lekara (internista ili pedijatar i fizijatar). Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.Povrede i oboljenja lokomotornog sistema

 • Otpusna lista ili mišljenje lekara (ortoped ili fizijatar). Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan.

Moguće produženje rehabilitacije do 30 dana.

   Dolazak na rehabilitaciju

 • Kada dobijete obaveštenje da Vam je uput odobren, pozovite kontakt telefone Specijalne bolnice Bukovička banja, radi dogovora o tačnom datumu početka rehabilitacije. Osoblje Specijalne bolnice Bukovička banja će Vam omogućiti najbrži mogući prijem u našu ustanovu.
 • Redosled prijema se određuje prema datumu prijema overenog uputa a prednost pri prijemu imaju pacijenti koji dolaze direktno iz bolnica.
 • Vaša je obaveza da se pojavite u Specijalnoj bolnici u zakazanom terminu. Ako imate opravdan razlog da ne dođete baš tada, morate o tome da obavestite i ustanovu i svoju filijalu. Ako to ne uradite, nećete moći da započnete rehabilitaciju.

 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac 034/725-250; 034/725-251