Bukovička banja edukacija

Kurs na temu „ Savremeni aspekti hirurškog lečenja i rehabilitacije preloma kuka “ održaće se u prostorijama Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac 18. septembra 2019.

Predavači: Doc. dr Aleksandar Matić i Dr Jasmina Paunović.
Kurs je akreditovan Odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije. Opredeljeni broj bodova za predavače je 8, a slušaoce 4.
Prijave slati na e-mail: office@bukovickabanja.co.rs