spec bolnica

Kurs na temu „ Etiologija, patogeneza, klinička slika, faktori rizika, dijagnostika, medikamentozna i balneofizikalna terapija osteoporoze “ održaće se u prostorijama Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac 28. novembra 2019.

Predavači: Prof. dr Aleksandar Jurišić-Škevin i Dr Dejan Pavlović.
Kurs je akreditovan Odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije. Opredeljeni broj bodova za predavače je 8, a slušaoce 4.
Prijave slati na e-mail: office@bukovickabanja.co.rs
Kotizaciju koja sa PDV-om iznosi 1.000,00 dinara potrebno je uplatiti na žiro račun br: 840-339667-15, Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja“ Aranđelovac, Mišarska bb, Aranđelovac: svrha uplate: „Kotizacija“, poziv na broj: 2811 Potvrdu o uplati predati na kraju kursa pri preuzimanju sertifikata.

Satnica Tema Metod obuke*

Predavač
11.30 – 11.45 Registracija učesnika
11.45 – 11.55 Ulazni test provere znanja
11.55 – 12.25 Etiologija, patogeneza i faktori
rizika za razvoj osteoporoze
predavanje Prof. dr Aleksandra
Jurišić-Škevin 12.25 – 12.55 Klinička slika i dijagnostika
osteoporoze
predavanje Prof. dr Aleksandra
Jurišić-Škevin 12.55 – 13.25 Principi u terapiji osteoporoze predavanje Prof. dr Aleksandra
Jurišić-Škevin 13.25 – 14.00 Diskusija
14.00 – 14.15 Pauza
14.15 – 14.45 Značaj odgovarajuće primene
suplemenata kalcijuma i D vitamina u terapiji osteoporoze.
predavanje Dr Dejan Pavlović
14.45 – 15.15 Kineziterapija u prevenciji
osteoporoze
predavanje Dr Dejan Pavlović
15.15 – 15.45 Balneofizikalna terapija u lečenju
osteoporoze
predavanje Dr Dejan Pavlović
15.45 – 16.20 Diskusija 16.20 – 16.30 Izlazni test provere znanja
16.30 – 16.40 Test evaluacije zadovoljstva učesnika