Mišarska 1

34300 Aranđelovac

Medicinski portal Medici.com  na naslovnoj strani posvetio je pažnju Drugom srpskom kongresu o šećernoj bolesti kod dece koji organizuje Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bukovička banja povodom 30 godina Odeljenja za produženo lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece i omladine.      
N Naslovna Banje SRBIJE Medicicom 96 page 001
1. str Banje Srbije Medicicom 96 page 001