Zahvaljujem čitavom osoblju! U Vašem centru „Bukovička banja“ provela sam dvadeset dana. Naučila sam puno uz pomoć Vaših lekara o bolesti svog deteta. Hvala svima na ljubaznosti, profesionalnosti i što ste izuzetno odgovorni i organizovani. Što se tiče hrane i higijene, sve je na visokom nivou.