Od 18. juna 2018. počinje sa radom nova dijagnostička procedura u Specijalnoj bolnici “Bukovička banja” Aranđelovac – osteodenzitometrija koja podrazumeva merenje koštane gustine, a sve u cilju poboljšanja zdravlja pacijenata. Procedura je namenjena svim pacijentima koji su u riziku od nastanka osteoporoze, odnosno stanja koje može dovesti do preloma kosti, najčešće slabinskog dela kičme, odnosno zgloba kuka. Pregledi se zakazuju telefonskim putem, na sledeće brojeve: 034 725250 i 034 725251, cena pregleda je 2000 din. Po izvršenom pregledu, pacijent dobija detaljan izveštaj sa tumačenjem rezultata i preporukama za dalje lečenje, odnosno praćenje kroz kontrolne preglede i, po potrebi, savet za konsultativne dalje preglede reumatologa, odnosno ortopeda.

Leave a Comment