• Konkursna dokumentacija 
 • Poziv za podnošenje ponude 
 • Odluka o dodeli ugovora 
 • Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za partije 1,8,13 i 20 
 • Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za partije 11 i 18 
 • Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za partije 4,5,6 i 7 
 • Obaveštenje o zakljucenom ugovoru ADOC 
 • Obaveštenje o zakljucenom ugovoru NEOMEDICA 
 • Obaveštenje o zakljucenom ugovoru SUOERLAB 
 • Obaveštenje o zakljucenom ugovoru VELEBIT7 
 • Obaveštenje o zakljucenom ugovoru sanitetski materijal 
 • Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za partije 16 i 19