• Konkursna dokumentacija 
  • Poziv za podnošenje ponude 
  • Odluka o dodeli ugovora