U četvrtak, 25.10.2018. godine, u prostorijama Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac, održaće se Kurs na temu: “Prelomi proksimalnog okrajka tibije – ortopedsko lečenje i rehabilitacija”.
Predavači: doc. dr Aleksandar Matić (KC “Kragujevac”) i dr Miljan Bakić (Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac).
Kurs je akreditovan Odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije.
Opredeljeni broj bodova za predavače je 8, a slušaoce 4.
Detalji satnice Kursa, kao i načina prijavljivanja za isti su u prilogu.

Leave a Comment