Kako do stacionarne rehabilitacije na uput?

 

Odluku o upućivanju na stacionarnu rehabilitaciju uvek donosi filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) – „SOCIJALNO”, u Vašem mestu .

 

Predlog za slanje na produženu rehabilitaciju može dati Vaš izabrani lekar ili ordinirajući lekar u bolnici u kojoj ste na lečenju.

 

Ukoliko ste već na rehabilitaciji i ona daje dobre početne rezultate, a period na koji ste upućeni nije dovoljan za pun efekat lečenja, Specijalna bolnica Bukovička banja može od Vaše matične filijale RFZO zatražiti produžetak stacionarne rehabilitacije.

 

Produžena rehabilitacija u Specijalnoj bolnici Bukovička banja obezbeđuje se obolelom ili povređenom osiguranom licu u slučaju postojanja bolesti, povreda i stanja utvrđenih ovim pravilnikom, za sledeća indikaciona područja:

Reumatska oboljenja,

Oboljenja respiratornog sistema,

Povrede i oboljenja lokomotornog sistema.

 

Potrebna dokumentacija

 

Reumatska oboljenja

 

Otpusna lista uz odgovarajuće laboratorijske analize i RTG snimak ili mišljenje dva lekara (ortoped ili reumatolog i fizijatar).

 

Dužina trajanja rehabilitacije: 21 ili 28 dana

 

2.Bolesti respiratornog sistema

 

Otpusna lista ili mišljenje dva lekara (internista ili pedijatar i fizijatar). Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

 

3.Povrede i oboljenja lokomotornog sistema

 

Otpusna lista ili mišljenje lekara (ortoped ili fizijatar). Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan.

 

Moguće produženje rehabilitacije do 30 dana.

 

Dolazak na rehabilitaciju

 

Kada dobijete obaveštenje da Vam je uput odobren, pozovite kontakt telefone Specijalne bolnice Bukovička banja, radi dogovora o tačnom datumu početka rehabilitacije. Osoblje Specijalne bolnice Bukovička banja će Vam omogućiti najbrži mogući prijem u našu ustanovu.

 

Redosled prijema se određuje prema datumu prijema overenog uputa a prednost pri prijemu imaju pacijenti koji dolaze direktno iz bolnica.

 

Vaša je obaveza da se pojavite u Specijalnoj bolnici u zakazanom terminu. Ako imate opravdan razlog da ne dođete baš tada, morate o tome da obavestite i ustanovu i svoju filijalu. Ako to ne uradite, nećete moći da započnete rehabilitaciju.

 

 

 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac

034/725-250; 034/725-251

 

 

Specijalna bolnica Bukovička banja je jedna od 6 Ustanova u Republici Srbiji koja obavlja produženu stacionarnu rehabilitaciju dece i omladine. Naša Ustanova se više od 20 godina bavi rehabilitacijom dece. Naš stručni koji čine dečiji fizijatar, pedijatri, psiholog, dečiji fizioterapeuti, medicinske sestre i dijetetičari, su potpuno obučeni da Vašem detetu pruže najkvalitetniju zdravstvenu uslugu.

Kako?

Odluku o upućivanju na stacionarnu rehabilitaciju donosi komisija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) – „SOCIJALNO”, u Vašem mestu.

Predlog za slanje na produženu rehabilitaciju može dati Vaš izabrani lekar ili ordinirajući lekar u bolnici u kojoj ste na lečenju.

Ukoliko je dete već na rehabilitaciji i ona daje dobre početne rezultate, a period na koji je dete upućeno nije dovoljan za pun efekat lečenja, Specijalna bolnica Bukovička banja može od Vaše matične filijale RFZO zatražiti produžetak stacionarne rehabilitacije.

Produžena rehabilitacija dece u Specijalnoj bolnici Bukovička banja, obezbeđuje se obolelom ili

Potrebna dokumentacija

povređenom   osiguranom   licu   u   slučaju   postojanja   bolesti,   povreda   i   stanja                       utvrđenih

Pravilnikom, za sledeća indikaciona područja:

Reumatska oboljenja

Neurološka oboljenja,

Oboljenja srca i krvnih sudova,

Reumatska oboljenja,

Oboljenja resoiratornog sistema,

Povrede i oboljenja lokomotornog sistema,

Endokrinološka oboljenja

Dolazak na rehabilitaciju

Kada dobijete obaveštenje da Vam je uput za rehabilitaciju Vašeg deteta odobren, pozovite kontakt telefone Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Bukovička banja” Aranđelovac , radi dogovora o tačnom datumu početka rehabilitacije.

Osoblje Specijalne bolnice će Vam omogućiti najbrži mogući prijem u našu ustanovu.

Redosled prijema se određuje prema datumu prijema overenog uputa, a prednost pri prijemu imaju pacijenti koji dolaze direktno iz bolnica.

Vaša je obaveza da se pojavite u Specijalnoj bolnici u zakazanom terminu. Ako imate opravdan razlog da ne dođete baš tada, morate o tome da obavestite i ustanovu i svoju filijalu. Ako to ne uradite, nećete moći da započnete rehabilitaciju.

 

 

 

 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac

034/725-250; 034/725-251

 

Kako deca i omladina koja imaju šećernu bolest mogu ostvariti stacionarnu rehabilitaciju po uputu Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja?

Odeljenje za lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece i omladine funkcioniše više od dvadeset godina u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac. U regionu, a i šire, ne postoji odeljenje ovakvog tipa.

Sva deca koja imaju diabetes mellitus imaju mogućnost i pravo da budu upućena u Odeljenje za lečenje dece obolele od šećerne bolesti - Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Bukovička banja” Aranđelovac (Sl.gl.RS br. 42/06; 84/08; 85/09; 6/12).

Deca i adolescenti sa novootkrivenom šećernom bolešću upućuju se na produženo bolničko lečenje i edukaciju odmah po dijagnostikovanju oboljenja i započinjanju terapije ili i kasnije kada to proceni nadležni lekar uz prethodnu saglasnost nadležne lekarske komisije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (Ocena na obrascu OLK 3).

Deca i adolescenti kod kojih oboljenje traje, a nema zadovoljavajući stepen metaboličke kontrole ili su već dijagnostikovane supkliničke ili manifestne hronične komplikacije, upućuju se na rehabilitaciju i reedukaciju po predogu nadležnog lekara, a uz saglasnost nadležne lekarske komisije (mišljenje na OLK 14 obrascu).

Ovu mogućnost oboleli može koristiti svake godine, u skladu sa Pravilnikom o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (Sl. gl. RS br. 103/10; 48/12; 55/12).

Deca i adolescenti uzrasta do 18 godina sa šećernom bolešću koja su sa područja Šumadijskog okruga (Fililaja za Šumadijski okrug Kragujevac i ispostava Aranđelovac, Topola, Rača, Batočina, Lapovo i Knić) dolaze na lečenje i edukaciju po uputu izabranog lekara. Njima nije potrebna saglasnost nadležne lekarske komisije.

 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac

034/725-250; 034/725-251

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac

034/725-250; 034/725-251

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac

034/725-250; 034/725-251