Specijalna bolnica Bukovička banja je jedna od 6 Ustanova u Republici Srbiji koja obavlja produženu stacionarnu rehabilitaciju dece i omladine. Naša Ustanova se više od 20 godina bavi rehabilitacijom dece. Naš stručni koji čine dečiji fizijatar, pedijatri, psiholog, dečiji fizioterapeuti, medicinske sestre i dijetetičari, su potpuno obučeni da Vašem detetu pruže najkvalitetniju zdravstvenu uslugu.

Kako?

• Odluku o upućivanju na stacionarnu rehabilitaciju donosi komisija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) – „SOCIJALNO”, u Vašem mestu.

• Predlog za slanje na produženu rehabilitaciju može dati Vaš izabrani lekar ili ordinirajući lekar u bolnici u kojoj ste na lečenju.

• Ukoliko je dete već na rehabilitaciji i ona daje dobre početne rezultate, a period na koji je dete upućeno nije dovoljan za pun efekat lečenja, Specijalna bolnica Bukovička banja može od Vaše matične filijale RFZO zatražiti produžetak stacionarne rehabilitacije.

Produžena rehabilitacija dece u Specijalnoj bolnici Bukovička banja, obezbeđuje se obolelom ili
Potrebna dokumentacija
povređenom osiguranom licu u slučaju postojanja bolesti, povreda i stanja utvrđenih
Pravilnikom, za sledeća indikaciona područja:

1. Reumatska oboljenja
1. Neurološka oboljenja,
2. Oboljenja srca i krvnih sudova,
3. Reumatska oboljenja,
4. Oboljenja resoiratornog sistema,
5. Povrede i oboljenja lokomotornog sistema,
6. Endokrinološka oboljenja

Dolazak na rehabilitaciju

• Kada dobijete obaveštenje da Vam je uput za rehabilitaciju Vašeg deteta odobren, pozovite kontakt telefone Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Bukovička banja” Aranđelovac , radi dogovora o tačnom datumu početka rehabilitacije.

• Osoblje Specijalne bolnice će Vam omogućiti najbrži mogući prijem u našu ustanovu.

• Redosled prijema se određuje prema datumu prijema overenog uputa, a prednost pri prijemu imaju pacijenti koji dolaze direktno iz bolnica.

• Vaša je obaveza da se pojavite u Specijalnoj bolnici u zakazanom terminu. Ako imate opravdan razlog da ne dođete baš tada, morate o tome da obavestite i ustanovu i svoju filijalu. Ako to ne uradite, nećete moći da započnete rehabilitaciju.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac 034/725-250; 034/725-251