Deca

Specijalna bolnica Bukovička banja je jedna od 6 Ustanova u Republici Srbiji koja obavlja produženu stacionarnu rehabilitaciju dece i omladine. Naša Ustanova se više od 20 godina bavi rehabilitacijom dece. Naš stručni koji čine dečiji fizijatar, pedijatri, psiholog, dečiji fizioterapeuti, medicinske sestre i dijetetičari, su potpuno obučeni da Vašem detetu pruže najkvalitetniju zdravstvenu uslugu.

Kako?

Odluku o upućivanju na stacionarnu rehabilitaciju donosi komisija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) – „SOCIJALNO”, u Vašem mestu.

Predlog za slanje na produženu rehabilitaciju može dati Vaš izabrani lekar ili ordinirajući lekar u bolnici u kojoj ste na lečenju.

Ukoliko je dete već na rehabilitaciji i ona daje dobre početne rezultate, a period na koji je dete upućeno nije dovoljan za pun efekat lečenja, Specijalna bolnica Bukovička banja može od Vaše matične filijale RFZO zatražiti produžetak stacionarne rehabilitacije.

Za koja indikaciona područja se obezbeđuje produžena rehabilitacija dece?

Produžena rehabilitacija dece u Specijalnoj bolnici Bukovička banja, obezbeđuje se obolelom ili povređenom   osiguranom   licu  u  slučaju  postojanja   bolesti, povreda   i stanja  utvrđenih Pravilnikom, za sledeća indikaciona područja:

  • Reumatska oboljenja
  • Neurološka oboljenja,
  • Oboljenja srca i krvnih sudova
  • Povrede i oboljenja lokomotornog sistema,
  • Endokrinološka oboljenja

Dolazak na rehabilitaciju

Kada dobijete obaveštenje da Vam je uput za rehabilitaciju Vašeg deteta odobren, pozovite kontakt telefone Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Bukovička banja” Aranđelovac , radi dogovora o tačnom datumu početka rehabilitacije.

Osoblje Specijalne bolnice će Vam omogućiti najbrži mogući prijem u našu ustanovu.

Redosled prijema se određuje prema datumu prijema overenog uputa, a prednost pri prijemu imaju pacijenti koji dolaze direktno iz bolnica.

Vaša je obaveza da se pojavite u Specijalnoj bolnici u zakazanom terminu. Ako imate opravdan razlog da ne dođete baš tada, morate o tome da obavestite i ustanovu i svoju filijalu. Ako to ne uradite, nećete moći da započnete rehabilitaciju.