Mišarska 1

34300 Aranđelovac

Cenovnik

Bolesnički dan - opšta nega

Bolesnički dan poluintezivna nega

Bolesnički dan (BO dan)

Opšta nega

Poluintezivna nega

Uslovi i način rezervisanja smeštaja

Cenovnik usluga

Prvi pregled lekara opšte prakse1.400,00
Prvi pregled lekara specijaliste2.100,00
Prvi pregled nastavnika medicinskog fakulteta3.000,00
Prvi pregled lekara primarijusa2.600,00
Prvi pregled lekara subspecijaliste2.600,00
Kontrolni pregled lekara opšte prakse1.000,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste1.500,00
Kontrolni pregled nastavnika medicinskog fakulteta2.000,00
Kontrolni pregled lekara primarijusa1.800,00
Kontrolni pregled lekara subcpecijaliste1.800,00
Sistematski pregled sportista1.000,00
Lekarski izveštaj2.100,00
Banjski list3.000,00
Pregled lekara specijaliste na terenu - grad Aranđelovac4.000,00
Pregled lekara specijaliste na terenu - Opština6.000,00
Pregled lekara specijaliste teren-susedne opštine8.000,00
Fizikalna terapija - 1 procedura200,00
Fizikalna terapija - 2 procedure400,00
Fizikalna terapija - 3 procedure600,00
Fizikalna terapija - 5 procedura800,00
Fizikalna terapija - 6 procedura1.200,00
Fizikalna terapija - 7 procedura1.400,00
Laser350,00
Kinezi terapija-aktivne i potpomognute vežbe300,00
Kinezi terapija-pasivne vežbe500,00
Manuelna limfna drenaža1.000,00
Ultrazvuk po lokalizaciji350,00
Mirovanje u kadi300,00
Podvodna masaža500,00
Četvoroćelijske kupke - Jedan ekstremitet200,00
Četvoroćelijske kupke - Dva ekstremiteta300,00
Četvoroćelijske kupke - Tri ekstremiteta400,00
Četvoroćelijske kupke - Četiri ekstremiteta500,00
Bazen400,00
Glina 1 kataplazma300,00
Glina 5 kataplazmi1.300,00
Glina 10 kataplazmi2.500,00
Glina 20 kataplazmi4.500,00
Glina 30 kataplazmi6.000,00
Kompletna masaža2.500,00
Parcijalna masaža1.500,00
Segmentna masaža1.000,00
Komplentna masaža 3 kompleta6.500,00
Parcijalna masaža 3 kompleta4.000,00
Segmentna masaža 3 kompleta2.500,00
Kompletna masaža 5 kompleta10.000,00
Parcijalna masaža 5 kompleta6.000,00
Segmentna masaža 5 kompleta4.000,00
Antropometrija200,00
Dinamometrija200,00
Spirometrija1.000,00
Harvard step test200,00
Merenje brzine NMR200,00
EKG300,00
Sportsko testiranje - Astrandov test2.000,00
UZ Dijagnostika mekih tkiva2.000,00
Osteodenzitometrijski nalaz uz tumačenje i predlog3.000,00
Kompletna krvna slika450,00
SE150,00
Urin180,00
Glikemija200,00
Gikozilirani HGB900,00
Holesterol ukupni200,00
Trigliceridi200,00
U-ALB600,00
INR450,00
CRP650,00
Davanje injekcija sc.200,00
Davanje injekcija im.500,00
Davanje injekcija iv700,00
Davanje injekcija ia1.000,00
Infuzija700,00
Inhalacija700,00