PLAN - PRICE

Description

Bolesnički dan - opšta nega 

Smeštaj

Ishrana (tri obroka)

Terapijske procedure po nalazu lekara

(hidro, termo, elektro i kinezi terapije)


Bolesnički dan

poluintezivna nega  

Smeštaj
Ishrana (tri obroka i tri užine)
ukoliko je na insulinskoj terapiji

Terapijske procedure po nalazu lekara

(hidro, termo, elektro i kinezi terapije)

Dijagnostičke laboratorijske usluge


Bolesnički dan (BO dan)

Jednokrevetna soba 1/1

Dvokrevetna soba 1/2

Dvokrevetna soba 1/1 

Višekrevetna soba 1/3

Apartman 1/1

Apartman 1/2

Apartman 1/3

Apartman 1/4


Opšta nega

4.300,00

3.700,00

5.600,00

3.300,00

5.800,00

4.000,00

3.700,00

3.300,00


Poluintezivna nega

4.600,00

4.100,00

5.900,00

3.700,00

6.200,00

4.400,00

4.100,00

3.700,00


Ostale usluge smeštaja

Pratilac

Dete do jedne godine u krevetu sa pratiocem - bez terapije 

Dete do sedam godina u krevetu sa pratiocem - bez terapije

Dete preko sedam godina - bez terapije 2.020,00

1.000,00

1.500,00

1.900,00

Cenovnik usluga

Lekarski preglediFizikalna terapijaHidroterapijaGlinaRučna masažaDijagnostičke procedureLaboratorijske usluge


Lekarski pregled

Prvi pregled lekara opšte prakse

Prvi pregled lekara specijaliste

Prvi pregled nastavnika medicinskog fakulteta

Prvi pregled lekara primarijusa

Prvi pregled lekara subspecijaliste

Kontrolni pregled lekara opšte prakse

Kontrolni pregled lekara specijaliste

Kontrolni pregled nastavnika medicinskog fakulteta

Kontrolni pregled lekara primarijusa

Kontrolni pregled lekara subcpecijaliste

Sistematski pregled sportista

Lekarski izveštaj

Banjski list1.200,00

1.800,00

2.200,00

2.000,00

2.000,00

900,00

1.200,00

1.800,00

1.600,00

1.600,00

1.000,00

1.800,00

2.100,00


Fizikalna terapija

Fizikalna terapija - 1 procedura

Fizikalna terapija - 2 procedure

Fizikalna terapija - 3 procedure

Fizikalna terapija - 5 procedura

Fizikalna terapija - 5 procedura

Fizikalna terapija - 6 procedura

Fizikalna terapija - 7 procedura

Laser

Kinezi terapija

Ambulantni dan

Manuelna limfna drenaža

Akupunktura
150,00

300,00

450,00

750,00

750,00

900,00

1.050,00

300,00

300,00

1.000,00

600,00

1.000,00


Hidroterapija

Mirovanje u kadi

Podvodna masaža

Četvoroćelijske kupke - Jedan ekstremitet

Četvoroćelijske kupke - Dva ekstremiteta

Četvoroćelijske kupke - Tri ekstremiteta

Četvoroćelijske kupke - Četiri ekstremiteta

Bazen

Sauna200,00

300,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

500,00


Glina

Glina 1 kataplazma

Glina 5 kataplazmi

Glina 10 kataplazmi

Glina 20 kataplazmi

Glina 30 kataplazmi


 

250,00

1.100,00

1.900,00

3.200,00

4.800,00


Ručna masaža

Kompletna masaža

Parcijalna masaža

Segmentna masaža

Komplentna masaža 3 kompleta

Parcijalna masaža 3 kompleta

Segmentna masaža 3 kompleta

Kompletna masaža 5 kompleta

Parcijalna masaža 5 kompleta

Segmentna masaža 5 kompleta2.000,00

1.200,00

800,00

5.500,00

3.200,00

2.200,00

8.500,00

5.200,00

3.200,00


Dijagnostičke procedure

Antropometrija

Dinamometrija

Spirometrija

Harvard step test

Merenje brzine NMR

EKG

Funkcionalno testiranje - Astrandov test

UZ Dijagnostika mekih tkiva

Osteodenzitometrijski nalaz uz tumačenje i predlog
110,00

60,00

215,00

60,00

110,00

150,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00


Laboratorijske usluge

Kompletna krvna slika

Urin

Glikemija

Gikozilirani HGB

Transaminaze

Bilorubin

Holesterol ukupni

HDL holesterol

LDL holesterol

Trigliceridi

Ostale biohemijske analize

Kreatinin

Urea

Elektoliti pojedinačno

Amilaza

Alkalna fosfaltaza

SE

U-ALB

TNR

CRP300,00

160,00

160,00

850,00

200,00

110,00

130,00

160,00

160,00

130,00

130,00

180,00

130,00

130,00

130,00

130,00

120,00

400,00

380,00

450,00