Cenovnik

Bolesnički dan - opšta nega

Bolesnički dan poluintezivna nega

Bolesnički dan (BO dan)

Opšta nega

Poluintezivna nega

Uslovi i način rezervisanja smeštaja

Cenovnik usluga

  • Lekarski pregled
  • Fizikalna terapija
  • Hidroterapija
  • Glina
  • Ručna masaža
  • Dijagnostičke procedure
  • Laboratorijske usluge
Prvi pregled lekara opšte prakse1.200,00
Prvi pregled lekara specijaliste1.800,00
Prvi pregled nastavnika medicinskog fakulteta2.200,00
Prvi pregled lekara primarijusa2.000,00
Prvi pregled lekara subspecijaliste2.000,00
Kontrolni pregled lekara opšte prakse900,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste1.200,00
Kontrolni pregled nastavnika medicinskog fakulteta1.800,00
Kontrolni pregled lekara primarijusa1.600,00
Kontrolni pregled lekara subcpecijaliste1.600,00
Sistematski pregled sportista1.000,00
Lekarski izveštaj1.800,00
Banjski list2.100,00
Fizikalna terapija - 1 procedura150,00
Fizikalna terapija - 2 procedure300,00
Fizikalna terapija - 3 procedure450,00
Fizikalna terapija - 5 procedura750,00
Fizikalna terapija - 6 procedura900,00
Fizikalna terapija - 7 procedura1.050,00
Laser300,00
Kinezi terapija300,00
Ambulantni dan1.000,00
Manuelna limfna drenaža600,00
Akupunktura1.000,00
Mirovanje u kadi200,00
Podvodna masaža300,00
Četvoroćelijske kupke - Jedan ekstremitet100,00
Četvoroćelijske kupke - Dva ekstremiteta150,00
Četvoroćelijske kupke - Tri ekstremiteta200,00
Četvoroćelijske kupke - Četiri ekstremiteta250,00
Bazen300,00
Sauna500,00
Glina 1 kataplazma250,00
Glina 5 kataplazmi1.100,00
Glina 10 kataplazmi1.900,00
Glina 20 kataplazmi3.200,00
Glina 30 kataplazmi4.800,00
Kompletna masaža2.000,00
Parcijalna masaža1.200,00
Segmentna masaža800,00
Komplentna masaža 3 kompleta5.500,00
Parcijalna masaža 3 kompleta3.200,00
Segmentna masaža 3 kompleta2.200,00
Kompletna masaža 5 kompleta8.500,00
Parcijalna masaža 5 kompleta5.200,00
Segmentna masaža 5 kompleta3.200,00
Antropometrija110,00
Dinamometrija60,00
Spirometrija215,00
Harvard step test60,00
Merenje brzine NMR110,00
EKG150,00
Funkcionalno testiranje - Astrandov test1.000,00
UZ Dijagnostika mekih tkiva2.000,00
Osteodenzitometrijski nalaz uz tumačenje i predlog2.000,00
Kompletna krvna slika300,00
Urin160,00
Glikemija160,00
Gikozilirani HGB850,00
Transaminaze200,00
Bilorubin110,00
Holesterol ukupni130,00
HDL holesterol160,00
LDL holesterol160,00
Trigliceridi130,00
Ostale biohemijske analize130,00
Kreatinin180,00
Urea130,00
Elektoliti pojedinačno130,00
Amilaza130,00
Alkalna fosfaltaza130,00
SE120,00
U-ALB400,00
TNR380,00
CRP450,00