PLAN - PRICE

Description

Bolesnički dan - opšta nega 

Smeštaj

Ishrana (tri obroka)

Terapijske procedure po nalazu lekara

(hidro, termo, elektro i kinezi terapije)


Bolesnički dan

poluintezivna nega  

Smeštaj
Ishrana (tri obroka i tri užine)
ukoliko je na insulinskoj terapiji

Terapijske procedure po nalazu lekara

(hidro, termo, elektro i kinezi terapije)

Dijagnostičke laboratorijske usluge


Bolesnički dan (BO dan)

Jednokrevetna soba 1/1

Dvokrevetna soba 1/2

Dvokrevetna soba 1/1 

Višekrevetna soba 1/3

Apartman 1/1

Apartman 1/2

Apartman 1/3

Apartman 1/4


Opšta nega

4.300,00

3.700,00

5.600,00

3.300,00

5.800,00

4.000,00

3.700,00

3.300,00


Poluintezivna nega

4.600,00

4.100,00

5.900,00

3.700,00

6.200,00

4.400,00

4.100,00

3.700,00

Cenovnik usluga

Lekarski preglediFizikalna terapijaHidroterapijaGlinaRučna masažaDijagnostičke procedureLaboratorijske usluge


Laboratorijske usluge

Kompletna krvna slika

Urin

Glikemija

Gikozilirani HGB

Transaminaze

Bilorubin

Holesterol ukupni

HDL holesterol

LDL holesterol

Trigliceridi

Ostale biohemijske analize

Kreatinin

Urea

Elektoliti pojedinačno

Amilaza

Alkalna fosfaltaza

SE

U-ALB

TNR

CRP300,00

160,00

160,00

850,00

200,00

110,00

130,00

160,00

160,00

130,00

130,00

180,00

130,00

130,00

130,00

130,00

120,00

400,00

380,00

450,00