vesti

programi edukacije 1

Program kontinuirane edukacije na temu „Savremeni stavovi u lečenju ranih cerebralnih oštećenja“ održaće se 25. septembra 2020. godine u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Bukovička banja Aranđelovac.

Kurs je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije, opredeljen broj bodova za predavača je 8, a za slušaoce 4.

Prijave slati na email: office@bukovickabanja.co.rs.

Detaljnije o temama i satnici programa informišite se na linku → Program „Savremeni stavovi u lečenju ranih cerebralnih oštećenja“

doctor 563428 640

Od 1. septembra ambulantni tretmani u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Bukovička banja sprovode se bez liste čekanja.

Naime, svi pacijenti u Specijalnoj bolnici mogu odmah, po pregledu doktora i propisanoj terapiji, započeti ambulantni tretman.

Specijalna bolnica akreditacija 1

Agencija  za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije  obrazovala je tim za  spoljašnje ocenjivanje  kvaliteta rada Specijalne bolnice za rehabilitaciju Bukovička banja Aranđelovac, koji će posetiti  našu ustanovu  u periodu od 11.   do 14. oktobra  2020. godine.

Direktor Specijalne bolnice Bukovička banja, dr Slobodan Prodanović izrazio je očekivanje da će ustanova ispuniti sve standarde i tako dobiti akreditaciju na sedam godina, što je i najduži mogući zakonski rok na koji zdravstvena ustanova u Srbiji može biti akreditovana.

Akreditacija predstavlja instrument kojim se ostvaruje poverenje u kompetentnost na osnovu zahteva međunarodnih standarda.

osteoporoza SRB

Testovi su važni, jer mogu da vas upozore na probleme sa kostima pre nego što dođe do preloma.

 

Šta predstavlja testiranje gustine kostiju i zašto je važno?

Kako ljudi stare, njihove kosti  postaju porozne i lomljive. Ako se ne kontroliše, ovaj gubitak kostiju može dovesti do poremećaja koji se naziva osteoporoza, koji je definisan kao smanjena koštana masa i loš kvalitet kostiju. Poremećaj čini kosti slabim i sklonim lomu. Ljudi koji imaju osteoporozu imaju kosti koje se mogu slomiti čak i pri najmanjem udarcu ili padu.

Prelomi kičme i kuka mogu dovesti do hroničnog bola, deformiteta, depresije, invaliditeta, pa čak i smrti. Pored toga, polovina ljudi koji slome kuk nikada ne dobija sposobnost hodanja bez pomoći, a četvrtini je potrebna dugotrajna nega.

Problem je što osteoporoza ne izaziva nikakve simptome, pa ljudi obično ne znaju da imaju problem sve dok ne neočekivano ne polome kost. Zato je važno da uradite testove gustine kostiju.

Testovi koštane gustoće mere koliko su kosti snažne.  Testovi su važni, jer mogu da vas upozore na probleme sa kostima pre nego što dođe do preloma.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja“ u Arandjelovcu poseduje  savremeni dijagnostički DEXA aparat, zlatni standard za precizno merenje gustine kostiju, najpre kod bolesti osteoporoze.

Radi se o komercijalnoj dijagnostičkoj proceduri, koja podrazumeva specijalistički pregled reumatologa i opis rezultata sa preporukama vezanim za medikamentnu terapiju. Cena je 2.000 dinara, a pregledi se mogu rezervisati na brojeve telefona 725-250 i 725-251 pozivni broj za Aranđelovac je 034.

banje srbije
Medicinski portal Medici.com  na naslovnoj strani posvetio je pažnju Drugom srpskom kongresu o šećernoj bolesti kod dece koji organizuje Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bukovička banja povodom 30 godina Odeljenja za produženo lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece i omladine.      
N Naslovna Banje SRBIJE  Medicicom 96 page 001
1. str Banje Srbije Medicicom 96 page 001
spec bolnica

Kurs na temu „ Etiologija, patogeneza, klinička slika, faktori rizika, dijagnostika, medikamentozna i balneofizikalna terapija osteoporoze “ održaće se u prostorijama Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac 28. novembra 2019.

Predavači: Prof. dr Aleksandar Jurišić-Škevin i Dr Dejan Pavlović.
Kurs je akreditovan Odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije. Opredeljeni broj bodova za predavače je 8, a slušaoce 4.
Prijave slati na e-mail: office@bukovickabanja.co.rs
Kotizaciju koja sa PDV-om iznosi 1.000,00 dinara potrebno je uplatiti na žiro račun br: 840-339667-15, Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja“ Aranđelovac, Mišarska bb, Aranđelovac: svrha uplate: „Kotizacija“, poziv na broj: 2811 Potvrdu o uplati predati na kraju kursa pri preuzimanju sertifikata.

Satnica Tema Metod obuke*

Predavač
11.30 – 11.45 Registracija učesnika
11.45 – 11.55 Ulazni test provere znanja
11.55 – 12.25 Etiologija, patogeneza i faktori
rizika za razvoj osteoporoze
predavanje Prof. dr Aleksandra
Jurišić-Škevin 12.25 – 12.55 Klinička slika i dijagnostika
osteoporoze
predavanje Prof. dr Aleksandra
Jurišić-Škevin 12.55 – 13.25 Principi u terapiji osteoporoze predavanje Prof. dr Aleksandra
Jurišić-Škevin 13.25 – 14.00 Diskusija
14.00 – 14.15 Pauza
14.15 – 14.45 Značaj odgovarajuće primene
suplemenata kalcijuma i D vitamina u terapiji osteoporoze.
predavanje Dr Dejan Pavlović
14.45 – 15.15 Kineziterapija u prevenciji
osteoporoze
predavanje Dr Dejan Pavlović
15.15 – 15.45 Balneofizikalna terapija u lečenju
osteoporoze
predavanje Dr Dejan Pavlović
15.45 – 16.20 Diskusija 16.20 – 16.30 Izlazni test provere znanja
16.30 – 16.40 Test evaluacije zadovoljstva učesnika

Bukovička banja edukacija

Kurs na temu „ Savremeni aspekti hirurškog lečenja i rehabilitacije preloma kuka “ održaće se u prostorijama Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac 18. septembra 2019.

Predavači: Doc. dr Aleksandar Matić i Dr Jasmina Paunović.
Kurs je akreditovan Odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije. Opredeljeni broj bodova za predavače je 8, a slušaoce 4.
Prijave slati na e-mail: office@bukovickabanja.co.rs