Najava kongresa u časopisu Medici

Medicinski portal Medici.com  na naslovnoj strani posvetio je pažnju Drugom srpskom kongresu o šećernoj bolesti kod dece koji organizuje Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bukovička banja povodom 30 godina Odeljenja za produženo lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece i omladine.  

Detaljnije

Obaveštenje povodom održavanja Programa KME

Kurs na temu „ Etiologija, patogeneza, klinička slika, faktori rizika, dijagnostika, medikamentozna i balneofizikalna terapija osteoporoze “ održaće se u prostorijama Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac 28. novembra 2019. Predavači: Prof. dr Aleksandar Jurišić-Škevin i Dr Dejan Pavlović. Kurs je akreditovan Odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije. Opredeljeni broj bodova za predavače je 8, a…

Detaljnije

Obaveštenje povodom održavanja Programa KME

Kurs na temu „ Savremeni aspekti hirurškog lečenja i rehabilitacije preloma kuka “ održaće se u prostorijama Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac 18. septembra 2019. Predavači: Doc. dr Aleksandar Matić i Dr Jasmina Paunović. Kurs je akreditovan Odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije. Opredeljeni broj bodova za predavače je 8, a slušaoce 4. Prijave slati…

Detaljnije

Osteodenzitometrija – nova dijagnostička procedura

Od 18. juna 2018. počinje sa radom nova dijagnostička procedura u Specijalnoj bolnici “Bukovička banja” Aranđelovac – osteodenzitometrija koja podrazumeva merenje koštane gustine, a sve u cilju poboljšanja zdravlja pacijenata. Procedura je namenjena svim pacijentima koji su u riziku od nastanka osteoporoze, odnosno stanja koje može dovesti do preloma kosti, najčešće slabinskog dela kičme, odnosno…

Detaljnije

Obaveštenje povodom održavanja Programa KME:

U četvrtak, 25.10.2018. godine, u prostorijama Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac, održaće se Kurs na temu: “Prelomi proksimalnog okrajka tibije – ortopedsko lečenje i rehabilitacija”. Predavači: doc. dr Aleksandar Matić (KC “Kragujevac”) i dr Miljan Bakić (Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac). Kurs je akreditovan Odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije. Opredeljeni broj bodova…

Detaljnije

Obaveštenje povodom održavanja Programa KME

U ponedeljak, 29.10.2018. godine, u prostorijama Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac, održaće se Kurs na temu: “Pareza pleksusa brahijalisa kao posledica porođajne traume, dijagnostika i lečenje”. Predavači: prof. dr Slobodan Obradović (KC “Kragujevac”) i dr Sandra Mitić (Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac). Kurs je akreditovan Odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije. Opredeljeni broj…

Detaljnije