Mišarska bb

34300 Aranđelovac

Akupunktura

Akupunktura je drevni kineski medicinski pristup koji se najčešće koristi za lečenje bola. Ovu metodu lečenja  je Svetska zdravstvena organizacija (SZO ) priznala kao zvaničan metod  1979. godine i preporučila više od 50 bolesti za lečenje ovom metodom.

Šta lečimo akupunkturom?

akupunkutra u bukovičkoj banji

dijagnoza

Prema tradicionalnoj kineskoj medicinskoj teoriji, akupunkturne tačke su smeštene na meridijanima kroz koje teče vitalna energija. Ova energija je poznata kao „ki“ ili „chi“.

Dijagnoza se u komplementarnom pristupu postavlja savremenim metodama dijagnostike, a tradicionalna teorija se koristi samo za selekciju tačaka.

Tradicionalnom teorijom se postavljaju dijagnoze sindroma energetske  disharmonije ali oni mogu da korespondiraju sa više entiteta savremene medicine.

akupunkura u specijalnoj bolnici
akupunktura krupno

Kako izgleda tretman?

Od pacijenta će se tražiti da legne na leđa, stomak ili na stranu, u zavisnosti gde treba da se postave igle.  Za ovu terapiju koriste se sterilne igle za jednokratnu upotrebu. Prilikom postavljanja iglica, pacijent može da oseti veoma kratko osećanje uboda ili peckanja. Akupunktura je obično relativno bezbolna. Ponekad se igle zagrevaju ili stimulišu strujom nakon umetanja

Najčešće je potrebno između 5 i 10 tretmana da bi se ostvario inicijalni terapijski efekat. Kod akutnih stanja akupunktura se primenjuje svakodnevno, a u slučaju subakutnih i hroničnih problema tretmani se proređuju i tada se akupunktura sprovodi tri puta ili dva puta nedeljno. Posle deset terapija pacijent već oseća promenu, a posle pauze od mesec dana najbolje je ponoviti još deset tretmana.

laser akupunktura

Poseban je značaj laser akupunkture kao metode, jer ona predstavlja kombinaciju savremene tehnologije i tradicionalne medicine. Laser omogućava da se bezbolno i bezbedno stimuliše jedna tačka, a čitav se tretman završava za nekoliko minuta. Na ovaj način se ne javlja rizik od infekcije, nema bola i dosta se štedi vreme. Za razliku od ove metode, klasičan način akupunkture podrazumeva aplikaciju iglica koje bi trebalo da stoje od 20 do 30 minuta kako bi se postigao određeni efekat.

laser
terapija akupunkturom

Akupunktura ne bi trebalo da se radi neposredno nakon radioaktivnog zračenja, nakon velikih doza kortikosteroida i psihofarmaka, a nije preporučljiva ni za pacijente sa ugrađenim pace-maker-om (za elektroakupunkturu).

Kao invazivna metoda,  ponekad  se nakon akupunkture javljaju  hematomi kao posledica slučajnog uboda u cirkulatorni sistem. Može da dođe i do povrede nerava, a veoma retko i povrede grudnog koša. Veoma je važna  dezinfekcija i sterilizacija igala.