Mišarska 1

34300 Aranđelovac

Specijalna bolnica akreditacija 1
Svečana dodela sertifikata Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova, Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Bukovička banja Aranđelovac, na period od 7 godina, će se održati 04.11.2020 u 13h.
Akreditacija na najduži vremenski period, od 7 godina, znači da je Specijalna bolnica Bukovička banja Aranđelovac u potpunosti ispunila sve standarde za obavljanje zdravstvene delatnosti.