Bukovička mineralna voda svrstana je u red najpoznatijih evropskih i svetskih alkalno-ugljeno kiselih voda, blagotvornog okrepljujućeg i osvežavajućeg dejstva na čovekov organizam, širokog dijapazona lekovitosti, a poseduje i preventivno, profilaktičko svojstvo ako se redovno koristi po preporukama lekara.


Mineralna voda Bukovičke banje ima lekovita svojstva pijenjem kod:

• oboljenja i stanja hepatobilijarnog trakta,
• gastrointestinalnog trakta,
• diabetes mellitus-a,
• oboljenja mokraćnih puteva.
Kupanjem u mineralnoj vodi se leči:

• zapaljenski, ekstraartikularni i degenerativni reumatizam.

To su glavne indikacije, koje su klinički potvrđene. Uz upotrebu postupaka i mera fizikalne medicine, higijensko dijetalnog režima, klimatske faktore, indikaciono područje ima širi spektar:
• rekonvalescenti,
• postreumatska stanja,
• lakši oblici hipertenzije i srčanih oboljenja,
• psihički zamoreni,
• neurastenije,
• anemije,
• nespecifična plućna obolenja (astma, cistična fibroza),
• hronična oboljenja i stanja ženskih organa.
Kako do stacionarne rehabilitacije na uput?
Odrasli
Deca
Šećerna bolest
Pratite nas i na...