Prestižna nagrada Evropske Unije!

Dobitnici smo prestižne nagrade koju dodeljuje Evropska Unija za kulturno nasleđe.

Dodeljena nam je nagrada Evropa Nostre 2018. u kategoriji konzervacija. Nagrada se odnosi na konzervaciju Paviljona Kneza Miloša u parku Bukovičke banje.

Detaljnije se možete informisati ovde.
Na sajtu Europa Nostra detaljnije se možete informislati ovde.
U obavljanju zdravstvene delatnosti Specijalna bolnica pruža preventivne, dijagnostičke i terapijske usluge iz:

• fizikalne medicine i rehabilitacije,
• pedijatrije,
• interne medicine,
• medicine sporta i
• labaratorijske dijagnostike

Zdravstvene usluge pružamo privatnim licima i osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (na uput) kao ambulantne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, usluge stacionarne produžene rehabilitacije iz oblasti: reumatskih oboljenja, bolesti disajnih puteva i povreda i oboljenja koštanog sistema, predviđene Pravilnikom RFZO, kompletnu stacionarnu rehabilitaciju dece i usluge bolničkog lečenja za decu obolelu od šećerne bolesti.
U okviru Specijalne bolnice funkcionišu Odeljenje za rehabilitaciju odraslih koje raspolaže sa 70 ležaja i Dečije odeljenje koje ima 40 ležaja, koji rade preko cele godine.
Uputstvo o potvrdi rezervacije za boravak možete pogledati ovde.

Radno vreme Ambulantno – polikliničke službe je radnim danima od 07 – 20 časova a subotom od 07-14,30.

Odeljenje za lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece i omladine je jedino odeljenje u Republici Srbiji i šire, koje se bavi lečenjem, rehabilitacijom i edukacijom dece obolele od šećerne bolesti.

Ambulanta medicine sporta obavlja sportsko-medicinske predtakmičarske preglede i testiranja sportista, kao i dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju sportskih povreda. Pregledi se zakazuju.

Svoju delatnost ova bolnica obavlja u saradnji sa referentnim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama.

Specijalna bolnica Bukovička banja je naučno nastavna baza Medicinskog fakulteta u Kragujevcu i Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji.

Posebnu pažnju posvećujemo stručnom i naučnom usavršavanju i prezentaciji našeg rada.

Naši stručnjaci sa svojim izlaganjima učestvuju na stručnim skupovima, a tradicionalno smo organizatori i domaćini skupova o dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji šećerne bolesti kod dece.
Dugogodišnja tradicija i kvalitet pruženih usluga svrstali su nas u sam vrh srpske (domaće) fizikalne medicine i rehabilitacije.
Naš tim specijalista će Vas pregledati i dati svoje stručno mišljenje o terapijama koje će obnoviti Vaše telo. Medicinski program bazirani su na primeni prirodnih lekovitih sredstava zajedno sa savremenim postupcima fizikalne medicine i rehabilitacije. Uz programe za rehabilitaciju provode se i program preventivnog i rekreacijskog karaktera kao i sistematski pregledi.
Kako do stacionarne rehabilitacije na uput?
Odrasli
Deca
Šećerna bolest
Pratite nas i na...