• Za odrasle
  • Za decu
Za odrasle




Rehabilitacija odraslih se sprovodi kod sledećih oboljenja, povreda i drugih poremećaja zdravlja:

• reumatska oboljenja
  - zapaljenski reumatizam (reumatoidni artritis, psorijazni artritis, Behterevljeva bolest…)
  - degenerativni reumatizam (artroze, spondiloze, diskus hernija…)
  - vanzglobni reumatizam (fibrozitisi, miozitisi, panikulitisi, tendinitisi…)
  - osteoporoza
• poremećaji i oboljenja periferne cirkulacije (Sy Raynaud, Mb. Burger…)
• neurološka oboljenja
  - oštećenja centralnog nervnog sistema (posledice CVI: hemiplegija, hemipareza, multipla skleroza, Parkinsonova
  bolest…)
  - oštećenja perifernog nervnog sistema (mono- i polineuropatije)
• povrede i oboljenja koštanog, zglobnog i mišićnog sistema (gornji ekstremiteti, kičmeni stub, karlica i kukovi, donji
  ekstremiteti)
• bolesti disajnih organa (hronični bronhitis, bronhijalna astma, hronična opstruktivna bolest pluća…)
• šećerna bolest i komplikacije (angiopatija, polineuropatija…)

Balneološke indikacije za lečenje:

• bolesti organa za varenje (ulkusna bolest bez komplikacija, hronični gastritis i duodenitisi, Kronova bolest, hronični
  nekalkulozni holecistitisi i holangitisi …)
• bolesti metabolizma (šećerna bolest, bolesti štitaste žlezde…)
• bolesti mokraćnog sistema (pesak u mokraćnim putevima…)
Za decu




Rehabilitacija predškolske i školske dece se sprovodi kod sledećih oboljenja, povreda i drugih poremećeja zdravlja:

• endokrinološka oboljenja (šećerna bolest, bolesti štitaste žlezde...)
• gojaznost
• porođajne povrede (perifernog nervnog sistema, mišića, kostiju)
• kongenitalne anomalije (vrata, trupa i udova)
• kašnjenja u psihomotornom razvoju
• luksacija i displazija kukova
• stečeni deformiteti kičmenog stuba, ekstremiteta i bolesti rasta
• bolesti disajnih organa (astma, hronični bronhitis, bronhiektazije, cistična fibroza...)
• povrede i oboljenja koštanog, mišićnog i zglobnog sistema
• neuromišićna oboljenja
• stanje posle akutnog oštećenja perifernog i centralnog nervnog sistema
• cerebralna paraliza
• reumatska oboljenja (juvenilni reumatoidni artritis...)
• oboljenja sistema organa za varenje (ulkusna bolest, hronične zapaljenske bolesti creva, hronični nekalkulozni
  holecistitis i holangitis...)
Kako do stacionarne rehabilitacije na uput?
Odrasli
Deca
Šećerna bolest
Pratite nas i na...