Dijabetes kod dece

Odeljenje za lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece i omladine funkcioniše u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac od 1989. godine.
U regionu, a i šire, ne postoji odeljenje ovakvog tipa.

Osnovna namena Odeljenja je da se u njemu hospitalizuju deca i omladina, uzrasta do 18 godina, sa hroničnim oboljenjima – najčešće sa dijabetes melitusom.


Produženo lečenje obuhvata nastavak i prilagođavanje započete medikamentozne terapije, uz odgovarajuću ishranu primerenu uzrastu i dužini oboljenja, doziranu fizičku aktivnost, kao i primenu procedura fizikalne i balneo terapije.

Naročiti značaj u radu ovog odeljenja ima edukacija dece i roditelja. Svrha edukacije jeste upoznavanje sa prirodom šećerne bolesti, praktičnom obukom roditelja i dece sa određivanjem doze i načinom primene insulina.
Poseban naglasak je na neophodnosti vođenja dnevnika samokontrole, upisivanjem izmena u kliničkom stanju, nalaza u krvi i urinu i datih doza insulina.
Sve ovo dovodi do zadovoljavajuće glikemijske kontrole i odlaganja nastanka komplikacija bolesti.
Odeljenje radi kontinuirano u toku cele godine.
Tim za lečenje sačinjavaju: pedijatar, fizijatar, psiholog, socijalni radnik, nutricionista, medicinske sestre edukatori, fizioterapeuti a po potrebi i konsultanti različitih specijalnosti. U toku leta zbog ograničenih smeštajnih kapaciteta neophodno je blagovremeno rezervisati mesto.
Kako do stacionarne rehabilitacije na uput?
Odrasli
Deca
Šećerna bolest
Pratite nas i na...