• Lekarski pregled
  • Fizikalna terapija
  • Hidroterapija
  • Glina
  • Ručna masaža
  • Medicina sporta
  • Laboratorijske usluge
Cenovnik - lekarski pregled


Pregled lekara opšte prakse 1.200,00
Pregled lekara specijaliste 1.800,00
Pregled nastavnika medicinskog fakulteta 2.200,00
Prvi pregled lekara primarijusa 2.000,00
Prvi pregled lekara subspecijaliste 2.000,00
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 900,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste 1.200,00
Kontrolni pregled nastavnika medicinskog fakulteta 1.800,00
Kontrolni pregled lekara primarijusa 1.600,00
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 1.600,00
Sistematski pregled sportista 1.000,00
Lekarski izveštaj 1.800,00
Banjski list 2.100,00
Cenovnik - fizikalna terapija


Fizikalna terapija         1 procedura 150,00
Fizikalna terapija         2 procedure 300,00
Fizikalna terapija         3 procedure 450,00
Fizikalna terapija         4 procedure 600,00
Fizikalna terapija         5 procedura 750,00
Fizikalna terapija         6 procedura 900,00
Fizikalna terapija         7 procedura 1.050,00
Laser 300,00
Kinezi terapija 300,00
Ambulantni dan 1.000,00
Cenovnik - hidroterapija


Mirovanje u kadi 200,00
Podvodna masaža 300,00
ČETVOROĆELIJSKE KUPKE
Jedan ekstremitet 100,00
Dva ekstremiteta 150,00
Tri ekstremiteta 200,00
Četiri ekstremiteta 250,00
Bazen 300,00
Sauna 500,00
Cenovnik - glina


Glina         1 kataplazma 250,00
Glina         5 kataplazmi 1.100,00
Glina         6 kataplazmi 1.300,00
Glina         7 kataplazmi 1.500,00
Glina         10 kataplazmi 1.900,00
Glina         20 kataplazmi 3.200,00
Glina         30 kataplazmi 4.800,00
Glina         40 kataplazmi 6.400,00
Cenovnik - ručna masaža


Kompletna masaža 1 2.000,00
Parcijalna masaža 1 1.200,00
Segmentna masaža 1 800,00
Kompletna masaža 3 kompleta 5.500,00
Parcijalna masaža 3 kompleta 3.200,00
Segmentna masaža 3 kompleta 2.200,00
Kompletna masaža 5 kompleta 8.500,00
Parcijalna masaža 5 kompleta 5.200,00
Segmentna masaža 5 kompleta 3.200,00
Cenovnik - usluge ambulante medicine sporta


Antropometrija 110,00
Dinamometrija 60,00
Spirometrija 215,00
Harvard step test 60,00
Merenje brzine NMR 110,00
EKG 150,00
Funcionalno testiranje - Astrandov test 1.000,00
Pregled sportista do 16 godina 730,00
Pregled sportista preko 16 godina 1.000,00
Cenovnik - laboratorijske usluge


Kompletna krvna slika 300,00
Urin 160,00
Glikemija 160,00
Gikozilirani HGB 850,00
Transaminaze 200,00
Bilirubin 110,00
Holesterol ukupni 130,00
HDL holesterol 160,00
LDL holesterol 160,00
Trigliceridi 130,00
Ostale biohemijske analize 130,00
Kreatinin 180,00
Urea 130,00
Elektroliti pojedinačno 130,00
Amilaza 130,00
Alkalna fosfataza 130,00
SE 120,00
U-ALB 400,00
TNR 380,00
CRP 450,00
Uputstvo o potvrdi rezervacije za boravak možete pogledati ovde.
Kako do stacionarne rehabilitacije na uput?
Odrasli
Deca
Šećerna bolest
Pratite nas i na...